wtorek, 6 czerwca 2017

Konkurs Recytatorski w gimnazjum- gminne eliminacje do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego

Dziś, 6 czerwca, nasza biblioteka współpracując z Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Popowie zorganizowała Szkolny Konkurs Recytatorski. Konkurs był zarazem eliminacjami gminnymi do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego, ogłoszonego przez PBP w Łowiczu.
W dzisiejszych zmaganiach recytatorskich wzięło udział 27 uczestników.

Komisja konkursowa po wysłuchaniu uczestników przyznała nagrody:

 I - Małgorzata Organiściak
 II - Zuzanna Gajda
 III - Milena Dudzińska

oraz wyróżnienia: 
Natalia Imiołek, Weronika Ulasiewicz, Anna Kamińska.

Nagrodzone i wyróżnione uczennice otrzymały dyplomy oraz nagrody książkowe. Ponadto laureatki trzech pierwszych miejsc już w najbliższy czwartek będą reprezentowały naszą gminę w Powiatowym Konkursie Recytatorskim.

Wszystkim uczestnikom konkursu wręczono dyplomy i drobne upominki.
 
 _________________________________________________________
Źródło zdjęć: zasoby Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Popowie.

poniedziałek, 5 czerwca 2017

Uczestnicy konkursu "Bohaterowie książek Astrid Lindgren" nagrodzeni:)

W minioną sobotę, 3 czerwca podczas "Nocy z dreszczykiem" w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach podsumowano Międzygminny Konkurs Plastyczny „Bohaterowie książek Astrid Lindgren". Konkurs zorganizowała nasza biblioteka współpracując z GOK w Domaniewicach oraz z Biblioteką Publiczną w Łyszkowicach.
Na konkurs wpłynęło 55 prac płaskich oraz 16 prac przestrzennych z następujących placówek: SP w Kalenicach, SP w Skaratkach, SP w Łyszkowicach, SP w Wygodzie, SP w Popowie i SP w Domaniewicach.
Po wręczeniu nagród laureaci wysłuchali opowieści i legend, które przedstawili przewodnicy turystyczni z Łowicza. 
 __________________________________________
Źródło zdjęć: zasoby GOK w Domaniewicach.

wtorek, 30 maja 2017

Eliminacje Gminne Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla gimnazjum

Dyrektor Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Popowie
oraz Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu
zapraszają do udziału
Szkolnym Konkursie Recytatorskim

Główne cele konkursu:
 • Rozwijanie recytatorskich uzdolnień młodzieży.
 • Zainspirowanie uczniów do poszukiwania nowatorskich interpretacji poezji i prozy.
 • Upowszechnianie kultury żywego słowa.
 • Wzbogacenie słownictwa poprzez obcowanie z pięknym językiem literackim.
Osoby koordynujące:
Marlena Kardas
Jolanta Dudzińska
Zasady uczestnictwa
 1. Uczestnicy przygotowują do prezentacji 1 utwór literacki (poezję lub fragment prozy) polskich autorów.
 1. Czas recytacji nie powinien przekroczyć 5 minut.
 1. Występ uczestników konkursu oceni jury w składzie:
Grażyna Sobieszek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Popowie
Renata Frączek – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu
Anna Kaczuba – pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu

Jury dokona oceny prezentacji według następujących kryteriów:
 • dobór materiału (dostosowanie tekstu do wieku i możliwości recytatora),
 • interpretacja tekstu,
 • kultura słowa,
 • ogólny wyraz artystyczny.
Niedozwolona jest nadmierna gestykulacja, rekwizyty, podkład muzyczny.
Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody i poczęstunek.
Konkurs odbędzie się 6 czerwca 2017 r. o godzinie 8.30 w siedzibie gimnazjum.
Spośród osób występujących zostaną wybrani trzej uczniowie, którzy w dniu 8 czerwca 2017 r. będą reprezentowali naszą szkołę w Powiatowym Konkursie Recytatorskim.

Kryteria oceny recytacji

Dobór repertuaru
 1. Dopasowanie tekstu do wieku i możliwości recytatora.
 2. Oryginalność wyboru (tekst mało znany, szczególnej wartości).
 3. Tekst umożliwiający uczniowi zaprezentowanie wszystkich jego walorów głosowych.
Dykcja
 1. Staranna wymowa, zgodna z zasadami kultury słowa, niezacieranie końcowych cząstek wyrazów.
 2. Prawidłowa artykulacja głosek (bez seplenienia).
 3. Właściwe akcentowanie wyrazów (zwłaszcza osobowych form czasowników).
 4. Panowanie nad oddechem, swoboda wypowiedzi.
Interpretacja
 1. Modulowanie głosem.
 2. Właściwe akcentowanie ważnych treści utworu (intonacja frazy i zdania).
 3. Respektowanie znaków interpunkcyjnych.
 4. Stosowanie pauzy zgodnie z intencją autora lub przyjętą interpretacją.
 5. Właściwe tempo wygłaszania tekstu.
 6. Bezbłędne opanowanie pamięciowe.
 7. Oryginalność występu recytatora (odczucia i wrażenia słuchaczy).
 8. Skupienie się na słowie, nie na nadmiernym ruchu scenicznym. 


poniedziałek, 22 maja 2017

Teatrzyk dla dzieci w SP w Popowie

W środę, 17 maja uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Popowie mieli okazję obejrzeć spektakl, pt.: „Zaczarowany młynek” w wykonaniu artystów z teatru Art-Re z Krakowa, który zorganizowała dla nich Gminna Biblioteka Publiczna w Bocheniu. 

Scenariusz spektaklu nawiązywał do znanej legendy o zasoleniu Bałtyku. Uczniowie po obejrzeniu przedstawienia dowiedzieli się dlaczego woda w morzu jest słona. Aktorzy swoją grę dostosowali do wieku widzów. Całość uświetniła piękna, kolorowa scenografia i stroje, które na wielu odbiorcach zrobiły duże wrażenie. Podczas spektaklu aktorzy zapraszali niektórych do gry aktorskiej wspólnie z nimi. Debiutujący „aktorzy – uczniowie”, jak i prawdziwi aktorzy zostali na koniec spektaklu nagrodzeni oklaskami.
wtorek, 16 maja 2017

Teatrzyk Art-Re ze spektaklem w Szkole Podstawowej w Jamnie

Dziś w SP w Jamnie uczniowie z tejże szkoły mieli okazję obejrzeć spektakl, pt.: „Zaczarowany młynek” w wykonaniu artystów z teatru Art-Re z Krakowa, który zorganizowała dla nich Gminna Biblioteka Publiczna w Bocheniu. 
Spektakl został wystawiony na korytarzu szkoły i bardzo przypadł do gustu widzom.
Całość uświetniła piękna, kolorowa scenografia oraz stroje, które na wielu odbiorcach zrobiły duże wrażenie. Podczas spektaklu aktorzy zapraszali niektórych do gry aktorskiej wspólnie z nimi. Debiutujący „aktorzy – uczniowie”, jak i prawdziwi aktorzy zostali na koniec spektaklu nagrodzeni gromkimi oklaskami. 
Źródło: zasoby SP w Jamnie
Źródło: zasoby SP w Jamnie
Źródło: zasoby SP w Jamnie

Informacja KONKURS RECYTATORSKI

Informujemy, iż "Gminny Konkurs Recytatorski" (eliminacje gminne do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego), który miał się odbyć 31 maja 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bocheniu zostaje odwołany.

Dziś 16 maja 2017 r. odbył się w SP w Zielkowicach "Międzyszkolny Konkurs Recytatorski" i laureaci tegoż konkursu zostali wytypowani do reprezentowania naszej gminy w konkursie powiatowym.

Przepraszamy za zaistniałe nieporozumienie w imieniu pracowników GBP w Bocheniu.

Spotkanie autorskie z Grażyną Bąkiewicz w SP w Popowie

12 maja, wzorem lat ubiegłych, Gminna Biblioteka Publiczna w Bocheniu wzięła kolejny raz (już piąty) udział w akcji "Z książką na walizkach", którą od kilku lat organizuje Wydawnictwo Literatura. Jest to akcja mająca na celu spotkania pisarzy z młodym czytelnikiem.

Tegoroczne spotkanie zostało zorganizowane w SP w Popowie i właśnie uczniowie tej szkoły wspólnie z biblioteką mieli zaszczyt gościć wyjątkową pisarkę - Panią Grażynę Bąkiewicz.

Grażyna Bąkiewicz jest historykiem, pedagogiem, autorką wielu książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, laureatką licznych nagród literackich.

Autorka w ciekawy i interesujący sposób przybliżyła uczniom zawód pisarza. Opowiadała o swoich książkach, o ich bohaterach... Mówiła skąd czerpie inspiracje i pomysły na fabułę swych "opowieści"... Czytała fragmenty książek własnego autorstwa oraz zachęcała dzieci do samodzielnej lektury. Wszyscy z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w tym spotkaniu. Dzieci chętnie zadawały pisarce pytania dotyczące jej życia i twórczości literackiej, odpowiadały też na pytania gościa. 
Na koniec wizyty była możliwość zakupienia książek pisarki oraz otrzymania wyjątkowych dedykacji.
Było to bardzo miłe spotkanie:)
 

 
piątek, 12 maja 2017

Gminne Eliminacje Powiatowego Konkursu Recytatorskiego

ELIMINACJE GMINNE 

POWIATOWEGO KONKURSU
RECYTATORSKIEGO

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


 1. Organizatorem Eliminacji Gminnych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bocheniu.
 2. Cele konkursu:
  • rozbudzenie wrażliwości na piękno poezji i prozy oraz upowszechnianie kultury żywego słowa,
  • poszukiwanie nowatorskich interpretacji utworów poetyckich i literackich,
  • doskonalenie umiejętności recytatorskich,
  • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów szkół podstawowych.
 1. W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Łowicz, prezentujący się w następujących kategoriach:
- Kategoria I: klasy I – III
- Kategoria II: klasy IV-VI
 1. Z każdej kategorii wiekowej można zgłosić max. dwóch (2) uczestników z danej placówki (łącznie 4 osoby)
 1. Uczestnicy prezentują 1 utwór literacki (poezję lub fragment prozy) polskich autorów, w czasie nie dłuższym niż 5 minut.
 1. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji:
  • Proponujemy eliminacje szkolne (organizują szkoły),
  • Zapraszamy na Eliminacje Gminne do Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu, które odbędą się 31 maja 2017 r. (środa), godz. 10.00

  • finał powiatowy.

7. Laureaci trzech pierwszych miejsc z każdej kategorii wiekowej Eliminacji Gminnych pojadą na finał Powiatowego Konkursu Recytatorskiego, który odbędzie się w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu w czerwcu.

8. Karty zgłoszeń uczestników należy dostarczyć do dnia 25 maja 2017 r. (czwartek) na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna w Bocheniu
Bocheń 59 A; 99-400 Łowicz
bądź mailowo: gbpbochen@wp.pl

9. W Eliminacjach Gminnych wykonawców ocenia Komisja Konkursowa powołana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bocheniu.

10. Kryteria oceny:
  • dobór repertuaru,
  • interpretacja utworu,
  • kultura słowa,
  • ogólny wyraz artystyczny.
11. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.


Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zarówno ucznia jak i nauczyciela prowadzącego na stronach internetowych Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu (art. 23 ust. 1 pkt.1 Ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

środa, 10 maja 2017

"Bohaterowie książek Astrid Lindgren" - konkurs plastyczny dla SPREGULAMIN MIĘDZYGMINNEGO
KONKURSU PLASTYCZNEGO
"BOHATEROWIE KSIĄŻEK ASTRID LINDGREN"
 

Organizatorzy:
·         Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach
·         Gminna Biblioteka Publiczna w Bocheniu
·         Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łyszkowicach

Cel  konkursu:
* Popularyzacja czytelnictwa.
· * Promocja twórczości literackiej szwedzkiej autorki Astrid Lindgren  w związku z rocznicami: 15 śmierci (28.01.2002) i 110 urodzin (14.11.1907).
·  * Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej.
· * Rozwijanie wyobraźni i kreatywności twórczej dzieci przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych.
·   * Nawiązanie współpracy między biblioteką a szkołami z terenu gmin: Domaniewice, Łowicz i Łyszkowice.

Warunki udziału w konkursie:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. I-VI z terenu gmin: Domaniewice, Łowicz i Łyszkowice.

2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu 1 pracy: 
* ilustracji do jednej z przeczytanych książek Astrid Lindgren
*  kukiełki lub pacynki tematycznie związanej z bohaterami książek Astrid Lindgren

3. Wymogi techniczne dotyczące wykonania prac:
·         Ilustracja - format od A3 do formatu 50 x 70 cm;
      - technika dowolna;
 • Kukiełka - lalka teatralna sztywno osadzona na kiju.
                 - wielkość dowolna;
 • Pacynka - lalka teatralna nakładana na dłoń jak rękawiczka i poruszana palcami    aktora-animatora.
                -  wielkość dowolna.

4. Każda praca powinna być opatrzona metryczką na odwrocie pracy.
- imię i nazwisko autora pracy;  klasa; tytuł książki, do której powstała ilustracja, kukiełka, pacynka; nazwa placówki, którą uczestnik  reprezentuje; imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca.
5. Prace należy złożyć w terminie do dnia 25 maja 2017 r. do godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach.

6. Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą oceniane.
7. Opiekun zgłaszający prace uczestników zobowiązany jest dołączyć wykaz wykonanych prac wg załączonego wzoru - załącznik nr 1.
8. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatorów, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji na wystawie i w Internecie.

9. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia laureatów        i przyznania nagród. Uczestnik oraz jego rodzic lub opiekun  prawny wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych uczestnika-autora - załącznik nr 2.

10. Prace oceniać będzie Komisja powołana przez Organizatorów.

11. Przy ocenie prac Komisja będzie brała pod uwagę:
- sposób ujęcia tematu;
- samodzielność, staranność i dbałość wykonania pracy;
- indywidualność interpretacji;
-  stopień trudności techniki;
-  ogólne wrażenie estetyczne.

12. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
- I  kategoria -  kl. I-III
- II kategoria -  kl. IV-VI

13. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie o przyznaniu nagród.

14. Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej z wręczeniem nagród nastąpi 3 czerwca 2017 r. o godz. 19:00. podczas Nocy Bibliotek w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach.

15. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

16. Otrzymane prace przechodzą na własność organizatora Konkursu i nie podlegają zwrotowi.

17. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

18. Regulamin wraz z załącznikami  jest dostępny w siedzibie organizatorów i na stronie Internetowej organizatorów.Zapraszamy do udziału :)